Categorieën van Awards

De HR Excellence Awards bekronen de beste leveranciers binnen 12 categorieën die voor de HR afdelingen de voornaamste expertisedomeinen vertegenwoordigen, met daarbovenop 3 Special Awards categorieën.

Best Career Transition & Outplacement Company
Steun en begeleiding bij loopbaanheroriëntering en het zoeken van een nieuwe professionele uitdaging

Best Employee Benefits, Compensation & Rewards Company
Diensten en advies betreffende remuneraties en financiële/niet-financiële voordelen die een werkgever aan zijn personeel mag verdelen onder de vorm van salaris en/of bovenop een normaal salaris gegeven worden (b.v. commissies, bonus, financiële incentives, verzekeringen, pensioenplan, enz)

Best Employer Branding, Communication & Reputation Company
Communicatiediensten op vlak van ‘employer branding’, rekruteringscampagnes en ‘talent attractiveness’

Best Talent Search & Selection & Integration Company
Het zoeken, selecteren en recruteren van kaders van het type ‘top managers’, ‘senior executives’ en ‘middle-management’

Best HR Transformation, Organization & Change Management Consulting Company
HR consulting diensten en advies in het kader van business & HR transformatie, M&A, reorganisatie, change management, strategische outsourcing, enz.

Best HR Technology Solutions Company
Gespecialiseerde software en applicaties, social collaboration, cloud technologie, automatisering van processen, systeemintegratie, outsourcing & hosting van technologie, enz.

Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management Company
Het zoeken en plaatsen van personen of teams als uitzendkrachten of als tijdelijke medewerkers

Best Learning & Development Company
Vorming, coaching, persoonlijke & professionele ontwikkeling

Best People Assessment Company
Evaluatie van talenten, vaardigheidstesten, analyse van competenties , potentieelbeoordeling in het kader van talent ontwikkeling of talent retentie

Best Employment Law Firm
Dienstverlening en advies inzake sociale aangelegenheden en arbeidsrecht met betrekking tot het beheer van human capital

Best Social, Administration & HR Support Services Company
Advies, oplossingen en outsourcing met betrekking tot personeelsadministratie, payroll, sociale en legale verplichtingen, en aanverwante zaken

Best Employee Wellness & Engagement Services Company
Diensten gelinkt aan het bevorderen van het welzijn, de voldoening en de motivatie van de werknemers zoals (niet exhaustief) : mobiliteit, individuele mentoring, workspace management, conciërge diensten, kinderdagverblijf inter/intra bedrijven, team building, diensten rond individuele begeleiding, enz.

Special Jury Award “Best Jury Recognition Award’
Wordt toegekend aan een genomineerde onderneming voor de hoge kwaliteit en inhoud van haar dossier, maar die niet voldoende stemmen heeft geoogst bij de HR-gemeenschap om één van de 12 awards te winnen

Special Jury Award “Best HR Startup of the Year”
Toegekend aan een start-up die minder dan 36 maanden bestaat en die een veelbelovend en origineel technologisch, sociaal of maatschapppelijke aanbod, aanpak of initiatief voorstelt.

Special “HR Community Recognition and Appreciation Award”
Wordt toegekend aan de genomineerde onderneming die het grootste aantal stemmen bij de HR gemeenschap heeft geoogst in vergelijking met het gemiddeld aantal stemmen van alle andere genomineerden in dezelfde categorie